Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie

  1.1 Sprawdzenie kompletności sprzętu

  1.2 Wybór miejsca na komputer

  1.3 Montaż zestawu

  1.4 Uruchomienie komputera

 2. System operacyjny – instalacja

 3. Bezpieczeństwo użytkowania komputera

  3.1 Parametry techniczne

  3.2 Bezpieczeństwo pracy

 4. Konserwacja komputera

  I – Załącznik I – Ponowna instalacja systemów operacyjnych Windows™ 10 i opcje odzyskiwania systemu.

  II – Załącznik II – Zmiana języka wyświetlania systemu operacyjnego Windows™ 10


PRZEDMOWA

Dziękujemy za zakup komputera marki ACTINA wyprodukowanego przez ACTION S.A. Liczymy, że nowo nabyte urządzenie będzie służyło Państwu przez wiele lat. Sądzimy także, że będziecie Państwo zadowoleni z użytkowania komputera oraz liczymy na to, iż w pełni zaspokoi on pokładane oczekiwania. Urządzenie zostało wyprodukowane z zastosowaniem najwyższych standardów jakości zgodnych z normami ISO9001, ISO1400, ISO27001 i ISO 28000. Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie poprawnej instalacji i użytkowania zestawu komputerowego.


Prosimy przeczytać poniższą instrukcję przed instalacją zestawu komputerowego.


Całość publikacji „Instrukcja obsługi komputera ACTINA” składa się z czterech rozdziałów oraz 2 załączników.


Rozdział pierwszy
„Wprowadzenie” – zawiera informacje dotyczące przygotowania komputera do pracy, w którym przygotowujemy Użytkownika do wyboru miejsca i prawidłowego połączenia całego zestawu.
Rozdział drugi
„System operacyjny – instalacja” zawiera uproszczoną instrukcję instalacji systemów z rodziny Microsoft® Windows®.
Rozdział trzeci
” Bezpieczeństwo użytkowania komputera” – zawiera informacje o parametrach technicznych oraz o bezpieczeństwie pracy.
Rozdział czwarty
„Konserwacja komputera” – zawiera zalecenia na temat konserwacji i czyszczenia urządzenia. 

 

1. Wprowadzenie


1.1 Sprawdzenie kompletności sprzętu
Przed przystąpieniem do zmontowania i uruchomienia zestawu komputerowego sprawdź czy w pudełku znajdują się następujące elementy:
• jednostka centralna
• kabel zasilający lub zasilacz zewnętrzny wraz z kablem zasilającym
• klawiatura oraz mysz (opcjonalnie)
• odpowiednie adaptery i przejściówki (opcjonalnie)
• nośnik (płyta DVD/pamięć USB) z systemem operacyjnym (opcjonalnie)
• nośniki (płyty DVD lub pamięć USB) zawierające niezbędne sterowniki (opcjonalnie)
• karta gwarancyjna (zawierająca specyfikację techniczną komputera)


Jeżeli któryś z powyższych elementów nie znajduje się w opakowaniu lub jest uszkodzony należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą sprzętu. Zaleca się również zachowanie wszystkich składników opakowania, aby umożliwić przechowywanie i transport zestawu komputerowego w odpowiednich warunkach i unikając tym samym potencjalnych uszkodzeń powstałych na skutek transportu.


1.2 Wybór miejsca na ustawienie zestawu komputerowego.
Przy wyborze miejsca, w którym ustawiony będzie zestaw komputerowy należy wziąć pod uwagę nie tylko względy estetyczne i ergonomię przyszłej pracy, ale także wymagania samego urządzenia. Należy bezwzględnie unikać ustawiania komputera w miejscach silnie nasłonecznionych lub w takich gdzie możliwe są znaczne zmiany temperatury. Niekorzystne dla komputera jest także miejsca gdzie występuje znaczne zapylenie, wilgotność oraz oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur. Należy dobrać miejsce tak by nie był utrudniony dostęp do źródła zasilania. Niektóre elementy komputera (np. procesor, karta graficzna) mogą się silnie nagrzewać podczas pracy a ciepło odprowadzane jest na zewnątrz obudowy. Niewskazane jest więc by w bliskim sąsiedztwie komputera znajdowały się elementy konstrukcyjne, przedmioty lub meble ograniczające wentylację.


UWAGA! W szczególności należy zachować odstęp od tylnej ścianki. Wydostający się stamtąd strumień powietrza uderzając o blisko znajdujące się przedmioty może także zwiększać poziom dźwięku generowanego przez urządzenie. W żadnym wypadku nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych na przedniej, tylnej i bocznych ściankach obudowy komputera!

1.3 Montaż zestawu.
Przed instalacją i uruchomieniem zestawu komputerowego należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcjami obsługi jego poszczególnych składników. Na typowy zestaw komputerowy składająsię następujące elementy:
– jednostka centralna
– klawiatura
– myszka
– monitor
– głośniki (opcja)
– drukarka/skaner/urządzenie wielofunkcyjne (opcja)


Poniżej zostanie omówiony sposób podłączenia pierwszych czterech z wymienionych elementów.


Jednostka centralna
Przygotowanie jednostki centralnej do pracy sprowadza się do podłączenia zasilania kablem zasilającym oraz podłączenia urządzeń typu monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner, głośniki itp.; do odpowiednich złączy znajdujących się w tylnej części obudowy. Poniższe rysunki przedstawiają i omawiają złącza znajdujące się z tyłu obudowy typowej jednostki centralnej. Na zdjęciu poniżej znajduje się tylna ścianka przykładowego komputera:

Monitor
Monitor należy podłączyć kablem zasilającym bezpośrednio do źródła zasilania. Kabel sygnałowy monitora należy podłączyć do „gniazda video” karty grafiki z tyłu jednostki np. DVI/HDMI/Display Port lub D-Sub/VGA. Niedokładne podłączenie wtyczki video może powodować zaniki kolorów, utratę obrazu itp. Niekiedy wraz z komputerem znajdować się może odpowiedni adapter video umożliwiający podłączenie monitora ze złączem w innym standardzie.


Ważne: Niektóre modele komputerów posiadają dwa lub więcej gniazda video. W takim przypadku monitor należy podłączyć do gniazda umiejscowionego niżej.


– Klawiatura
Klawiaturę podłączamy do jednego z portów USB znajdujących się z tyłu obudowy (gniazdo w kolorze czarnym lub niebieskim).


Myszka
Myszkę możemy podłączyć pod jeden z portów USB znajdujących się z tyłu obudowy (gniazdo w kolorze czarnym lub niebieskim) – analogicznie jak dla klawiatury.


– Głośniki (ew. słuchawki)
Głośniki stereo (w systemie 2.0 lub 2.1) podłączamy do okrągłego gniazda typu mini-jack stereo (bez bolców), zwykle w kolorze zielonym. Jeśli dysponujemy głośnikami wielokanałowymi (systemy 4.1, 5.1 i więcej) należy je podłączyć do karty muzycznej zgodnie z instrukcją
dołączoną do zestawu głośników. Głośniki wyposażone w podłączenie typu USB podłączamy do dowolnego niezajętego portuUSB.
UWAGA! Wszystkie dołączane wtyczki należy wtykać ostrożnie zwracając uwagę na to by nie uległy uszkodzeniu znajdujące się w nich bolce/styki.


1.4 Uruchomienie komputera.
W przedniej lub górnej części każdego komputera znajduje się przycisk włączający/wyłączający komputer (oznaczony niekiedy symbolem i opisany: Power lub I/O). W przypadku niektórych obudów należy przedtem odszukać i włączyć przełącznik zasilania komputera znajdowujący się
z tyłu obudowy.

Dodatkowo na płycie czołowej mogą się znajdować dwie kontrolki diagnostyczno-sygnalizacyjne (POWER [najczęściej zielona] – sygnalizująca stan pracy komputera; HDD [czerwona] – sygnalizująca m.in. pracę twardego dysku) oraz przycisk RESET (opcjonalny) służący do zresetowania komputera. Na płycie czołowej w niektórych typach obudów można znaleźć
dodatkowe gniazda USB lub USB 3.0 (w kolorze niebieskim), oraz gniazda audio dla słuchawek (w kolorze zielonym) i mikrofonu (w kolorze czerwonym) lub też gniazda czytnika kart typu SD, microSD, MemoryStick i tym podobnych.

Po poprawnym podłączeniu wszystkich urządzeń do jednostki centralnej możemy ją uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku Power. Prawidłowo skonfigurowany i zamontowany komputer powinien rozpocząć pracę od przeprowadzenia szybkiej procedury POST (detekcja procesora, przeliczenie zainstalowanej pamięci, detekcja napędów i testu wszystkich urządzeń wewnętrznych). Procedura ta może nie być widoczna dla użytkownika a podczas jej przeprowadzania wyświetlane będzie graficzne logo.

Po tych czynnościach wczytywany jest system operacyjny znajdujący się na dysku komputera. Kolejne etapy wyświetlane będą na ekranie monitora. Przy pierwszym włączeniu prawidłowo uruchomiony system operacyjny rozpocznie proces konfiguracji do pierwszego uruchomienia a następnie wyświetli okno z ustawieniami np. języka i klawiatury.

Ważne: Nie należy przerywać procesu pierwszego uruchomienia komputera – nawet przy braku informacji na ekranie monitora.

Jeśli w ciągu ok. 10 minut od pierwszego włączenia system operacyjny nie wyświetli żadnej informacji wymagającej akcji ze strony użytkownika należy wyłączyć komputer naciskając przycisk Power przez ponad 5 sekund a następnie sprawdzić poprawność podłączenia monitora (ew. podłączyć go do drugiego gniazda) i ewentualnie skontaktować się z działem pomocy
technicznej ACTION S.A lub ze sprzedawcą.
 


2. Instalacja oprogramowania


Instalacja systemu operacyjnego z rodziny Microsoft® Windows®:

Aby poprawnie przeprowadzić instalację systemu operacyjnego z rodziny Microsoft® Windows® z dysku DVD lub pamięci USB (pendrive) na dysk twardy należy:

1. Włożyć dysk instalacyjny DVD Microsoft® Windows® do napędu optycznego lub podłączyć pamięć USB do odpowiedniego portu;
2. Wyłączyć i ponownie włączyć komputer lub zrestartować go;
Komputer jest ustawiony tak by pobierał pliki startowe z napędu optycznego; (jeżeli nie nastąpi uruchomienie procesu instalacji z napędu DVD lub jeśli nośnikiem instalacyjnym jest pamięć USB należy wywołać ręcznie menu startowe (BOOT menu) naciskając odpowiedni klawisz np. Esc, F12, F11, F9 lub F8) lub też w odpowiedniej opcji BIOS
zmienić kolejność urządzeń startowych (ang.: boot sequence).
3. Po wystartowaniu komputera pojawi się program instalacyjny systemu operacyjnego Microsoft® Windows®.
4. Postępować dalej zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego pojawiającymi się na ekranie monitora.

Ważne: Jeśli zakupiony komputer posiadał zainstalowany fabrycznie system Windows® 10 ponowną instalację systemu można przeprowadzić za pomocą opcji odzyskiwania systemu – patrz Załącznik I w dalszej części instrukcji.

Informacja: W przypadku jakiekolwiek problemów z instalacją systemu operacyjnego można zwrócić się o pomoc do sprzedawcy, firmy dostarczającej sprzęt lub działu pomocy technicznej ACTION SA.

 

3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania komputera.

3.1 Najważniejsze parametry elektryczne komputera są podane na tabliczce znamionowej umieszczonej na tylnej lub spodniej ściance komputera.

Pozostałe parametry:

Temperatura pracy: 10 ÷ 50 [°C]
Temperatura przechowywania: -20 ÷ 70 [°C]
Wilgotność powietrza: 10 % ÷ 80% wilgotności względnej (bez kondensacji).

3.2 Komputer musi być zasilany z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z bolcem).
Współpracujące ze sobą urządzenia komputerowe (komputer, drukarka, monitor itp.) muszą być zasilane z tego samego źródła.

Zaleca się wykorzystanie filtru sieciowego, w którym obydwa przewody są wyposażone w bezpieczniki. Szczególnie polecane jest używanie zamiast filtru sieciowego zasilacza awaryjnego (UPS).
W przypadku używania przedłużacza sieciowego lub filtru sieciowego należy upewnić się, czy całkowity pobór prądu wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza dopuszczanego maksymalnego prądu przewidzianego dla przedłużacza (filtru). Dodatkowo należy pamiętać, że wartość wkładki bezpiecznikowej w sieci energetycznej powinna
wynosić maksymalnie 16A.

 UWAGA! 

Przed otwarciem obudowy wyłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.

 

4. Konserwacja komputera

Komputer jako urządzenie elektroniczne nie wymaga specjalnych zabiegów
konserwacyjnych. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić długą i wydajną pracę Twojego komputera.

1. Chroń komputer przed upadkiem i umiejsców komputer na stabilnym podłożu. Wskutek upadku może ulec uszkodzeniu obudowa lub inne podzespoły komputera. Nie wolno narażać komputera na wstrząsy ani wibracje.
2. Chroń komputer przed przegrzaniem. Komputer należy trzymać z dala od jakichkolwiek elementów grzewczych. Urządzenie należy chronić przed długotrwałym bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
3. Chroń komputer przed zakłóceniami radiowymi. Komputer należy trzymać z dala od transformatorów dużej mocy, silników elektrycznych i innych źródeł silnych pól magnetycznych i elektrycznych. Mogą one uniemożliwić poprawną pracę komputera i spowodować uszkodzenie danych.
4. Chroń komputer przed wilgocią. Komputer jest urządzeniem elektrycznym i może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą lub innymi płynami. Komputera nie należy pozostawiać w miejscu, w którym może ulec uszkodzeniu wskutek przedostania się do niego wilgoci lub ciała
obcego. Komputera nie wolno przechowywać ani używać w wilgotnym środowisku.
5. Przestrzegaj procedur obsługi komputera i systemu operacyjnego. Zaleca się zamykać system operacyjny po zamknięciu wszystkich programów i zapisaniu pracy. Nie zaleca się wyłączania komputera poprzez odcięcie napięcia zasilającego (wyłączenie wyłącznikiem z tyłu komputera lub wyciągnięcie wtyczki zasilającej). Gdy zasilanie komputera jest włączone, nie należy podłączać żadnych urządzeń peryferyjnych (za wyjątkiem urządzeń USB o ile jest to wymagane – sprawdź w instrukcji obsługi danego urządzenia).
6. Nie wolno demontować komputera ani użytkować go bez ścianek bocznych lub innych elementów obudowy.
7. Należy stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji konserwacji komputera.

Czyszczenie komputera.

 • Przed czyszczeniem odłącz komputer od sieci zasilającej!
 • Używaj rekomendowanych dla komputerów PC środków czystości.
 • Nanieś środek czyszczący bezpośrednio na komputer z odległości 15-20cm.
 • Użyj miękkiej, czystej ściereczki do wytarcia komputera z zewnątrz.
 • Nie używaj czyszczących substancji lotnych (rozpuszczalników, benzyn itp.) ani ściernych do czyszczenia jakiejkolwiek części komputera.
 • Czyszczenie wnętrza komputera z kurzu pozostaw serwisowi lub specjaliście.

Na tym produkcie umieszczono symbol CE zgodnie z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie symbolu CE na tym produkcie jest firma: ACTION S.A. w restrukturyzacji, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno, Polska.


INFORMACJE DOT. UTYLIZACJI W UE (WEEE)
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.

Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.

Możesz oddać urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami.

 

Załącznik I

Ponowna instalacja systemu operacyjnego i opcje odzyskiwania systemu.
(Dotyczy tylko komputerów sprzedawanych z preinstalowanym fabrycznie systemem Windows® 10)
Proszę pamiętać, że opisana tutaj opcje mogą spowodować utratę (skasowanie) wszystkich danych użytkownika. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej plików przed skorzystaniem z tego narzędzia.

Aby samodzielnie przywrócić system do stanu fabrycznego (w przypadku komputera z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows® 10) należy:

 • Kliknąć lewym przyciskiem myszki klawisz Start potem kliknąć: „Ustawienia” a następnie kliknąć kolejno: „Aktualizacja i zabezpieczenia”, „Odzyskiwanie” i „Rozpocznij” w sekcji: „Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego”
 • W kolejnym oknie należy wybrać właściwą opcję (zalecamy wybranie: „Usuń wszystko”) a następnie w kolejnym oknie potwierdzić wybór z bieżącymi ustawieniami klikając: „Dalej”. Można też zmienić opcje usuwania plików i czyszczenia dysku poprzez kliknięcie w „Zmień ustawienia”.
 • W ostatnim oknie dialogowym zawierającym podsumowanie wybranych opcji i zaplanowanych działań należy kliknąć „Resetuj” aby rozpocząć proces. Kliknięcie „Anuluj” przerwie proces resetowania ustawień komputera bez wprowadzania zmian.

Resetowanie ustawień systemu może zająć do kilku godzin i nie należy przerywać tego procesu. Po zakończeniu procesu pojawi się ekran systemu Windows tak jak to miało miejsce przy pierwszym uruchomieniu nowego komputera.

Poniższe ilustracje pokazują wcześniej opisane kroki procedury przywracania systemu wraz z zaznaczeniem czerwonymi strzałkami opcji które należy wybrać:

 

 

Załącznik II

Zmiana języka wyświetlania systemu operacyjnego Windows™ 10.
W systemie Windows 10 jest możliwa zmiana języka systemu na inny dowolnie wybrany. W zależności od wybranej wersji językowej zmiana może dotyczyć wszystkich elementów systemu lub tylko niektórych (dla rzadziej używanych języków).
Wymagane jest podłączenie komputera do Internetu.

Aby dodać a następnie zmienić język systemu należy:

 • Kliknąć lewym przyciskiem myszki klawisz Start potem kliknąć: „Ustawienia” a następnie kliknąć kolejno: „Czas i język”, po lewej stronie wybrać: „Język” i „Dodaj język wyświetlania systemu Windows w sklepie Microsoft Store” w sekcji: „Język wyświetlania systemu Windows”
 • W kolejnym oknie (Microsoft Store) „Pakiet lokalizacyjny” należy odszukać i wybrać pożądany język, a następnie po kliknięciu w odpowiedni kafelek, w kolejnym oknie potwierdzić wybór klikając: „Pobierz”.
 • Kolejne okno (Instalowanie funkcji językowych) wyświetli opcji i składniki pakietu językowego. Aby zainstalować pakiet z wybranymi opcjami należy kliknąć „Zainstaluj”.
 • Rozpocznie się proces pobierania i instalowania pakietu językowego. Po zakończeniu tego etapu pojawi się okno z zapytaniem o wylogowanie z systemu. Należy wybrać właściwą opcję a po wylogowaniu język wyświetlania systemu Windows zostanie zmieniony na wcześniej wybrany.

Poniższe ilustracje pokazują wcześniej opisane kroki zmiany języka systemu (na przykładzie dla języka angielskiego) wraz z zaznaczeniem czerwonymi strzałkami opcji, które należy wybrać:

Pobierz pełną instrukcję obsługi komputera PC Actina

preloader